Carnberg Golf Club

Carnberg Golf Club, Carnberg, Dundalk, Co Louth

15.14 °C light rain

Fri

15.14°C

13.93°C

Sat

15.58°C

15.58°C

Sun

16.91°C

16.91°C

Mon

15.97°C

15.97°C

Tue

16.65°C

16.65°C

Wed

14.1°C

14.1°C

Telephone

042 933 2518

Holes

18

Location

Dundalk