Chaudhary Group Golf Club

Chaudhary Group Golf Club Ganga Devi Choudhary Udyog Gram, Dumkauli, Nawalparasi, Nepal.

25.26 °C few clouds

Fri

28.48°C

25.26°C

Sat

23.89°C

23.89°C

Sun

23.52°C

23.52°C

Mon

24.51°C

24.51°C

Tue

24.17°C

24.17°C

Wed

24.31°C

24.31°C

Telephone

+977-1-78-529 508, 529 522 (Nawalparasi),+977-1-552 5039, 552 5041 (Kathmandu)

Email

cug@chaudharygroup.com

Holes

9