Chaudhary Group Golf Club

Chaudhary Group Golf Club Ganga Devi Choudhary Udyog Gram, Dumkauli, Nawalparasi, Nepal.

26.48 °C clear sky

Mon

26.48°C

26.17°C

Tue

26.03°C

25.73°C

Wed

23.88°C

23.88°C

Thu

23.78°C

23.78°C

Fri

25.3°C

25.3°C

Sat

23.02°C

23.02°C

Telephone

+977-1-78-529 508, 529 522 (Nawalparasi),+977-1-552 5039, 552 5041 (Kathmandu)

Email

cug@chaudharygroup.com

Holes

9