Pakenham Golf Club

Pakenham Golf Club 25 Oaktree Drive, Pakenham VIC 3810

Telephone

Golf +61 3 5941 4083

Holes

18

Location

Pakenham, Cnr Princes Highway & Oaktree Drive