Waitara Golf Club

Waitara Golf Club Mouatt Street, Waitara 4656 PO Box 98, Waitara

15.25 °C clear sky

Sat

15.25°C

13.59°C

Sun

21.81°C

21.81°C

Mon

21.47°C

21.47°C

Tue

22.7°C

22.7°C

Wed

23.66°C

23.66°C

Thu

23.11°C

23.11°C

Telephone

+64 6 754 8923

Email

waitara@golf.co.nz

Holes

18