Slapy sv. Jan / St. John Golf Park

Slapy sv. Jan / St. John Golf Park CZ-25208 Slapy nad Vltavou Central Bohemia

10.39 °C few clouds

Thu

12.88°C

10.39°C

Fri

14.43°C

14.43°C

Sat

17.08°C

17.08°C

Sun

12.05°C

12.05°C

Mon

8.93°C

8.93°C

Tue

14.13°C

14.13°C

Telephone

+420 773 161 742

Holes

18

Location

 Slapy nad Vltavou
Central Bohemia