Slapy sv. Jan / St. John Golf Park

Slapy sv. Jan / St. John Golf Park CZ-25208 Slapy nad Vltavou Central Bohemia

-3.05 °C clear sky

Tue

-1.97°C

-3.05°C

Wed

-2.7°C

-3.51°C

Thu

-0.23°C

-0.23°C

Fri

1.66°C

1.66°C

Sat

4.29°C

4.29°C

Sun

3.36°C

3.36°C

Telephone

+420 773 161 742

Holes

18

Location

 Slapy nad Vltavou
Central Bohemia