Golfclub auf der Wendlohe e.V.

Golfclub auf der Wendlohe e.V. Oldesloer Straße 251 D-22457 Hamburg

1.93 °C clear sky

Thu

1.93°C

1.93°C

Fri

-0.05°C

-0.05°C

Sat

2.55°C

2.55°C

Sun

1.15°C

1.15°C

Mon

1.34°C

1.34°C

Tue

-2.17°C

-2.17°C

Telephone

+49 40 5528966

Holes

27