Leksand Golf

Leksand Golf Club Box 25 S-793 21 Leksand

2.23 °C few clouds

Sun

6.58°C

2.23°C

Mon

8.74°C

8.74°C

Tue

7.01°C

7.01°C

Wed

9.42°C

9.42°C

Thu

9.02°C

9.02°C

Fri

8.07°C

8.07°C

Telephone

+46 24 71 46 40

Holes

18