Kelantan Golf & Country Club

Kelantan Golf & Country Club 5488 Jalan Hospital 15200 Kota Bahru, Kelantan

27.76 °C moderate rain

Mon

27.76°C

26.83°C

Tue

24.03°C

24.03°C

Wed

25.06°C

25.06°C

Thu

24.98°C

24.98°C

Fri

25.2°C

25.2°C

Sat

25.23°C

25.23°C

Telephone

+60 9 7482 102

Holes

18

Location

Kota Bahru