Golf Club Salzgitter e.V. Mahner Berg D-38259 Salzgitter-Bad

19.88 °C broken clouds

Mon

19.88°C

18.77°C

Tue

19.82°C

19.71°C

Wed

15.07°C

15.07°C

Thu

14.1°C

14.1°C

Fri

17.4°C

17.4°C

Sat

18.13°C

18.13°C

Telephone

+49 5341 37376

Holes

11