Golfclub Landshut e.V. Oberlippach 2 D-84095 Furth b. Landshut

19.23 °C few clouds

Mon

19.23°C

18.59°C

Tue

13.48°C

13.48°C

Wed

10.23°C

10.23°C

Thu

8.51°C

8.51°C

Fri

10.35°C

10.35°C

Sat

12.08°C

12.08°C

Telephone

+49 8704 8378

Holes

18