Golfclub Langenhagen e.V. Hainhaus 22 D-30855 Langenhagen

20.32 °C clear sky

Sun

20.32°C

19.75°C

Mon

18.4°C

18.4°C

Tue

17.5°C

17.5°C

Wed

14.91°C

14.91°C

Thu

11.84°C

11.84°C

Fri

16.8°C

16.8°C

Telephone

+49 5 11 73 68 32

Holes

18/9