Lung Kwu Tan Golf Centre DD 137, Lot 561, Sha Po Kong Tsuen Lung Kwu Tan

Telephone

Bookings +852 2613 8228