Unit Golf Universiti Putra Malaysia, Unit Golf Bahagian Pembangunan UPM 43400 Serdang, Selangor

Telephone

+60 3 8946 6000

Holes

18

Location

Serdang